Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”

Инсталирайте “Sony | Music Center” на вашия смартфон, iPhone и др. от App Store или Google Play.

  1. Изтеглете приложението “Sony | Music Center” от Google Play или App Store и го инсталирайте.

  2. Когато инсталирането приключи, стартирайте “Sony | Music Center”.

Съвет

  • Възможно е, в зависимост от вашия договор, изтеглянето на приложението да наложи комуникационни такси.