Разглеждане на информацията за USB устройство

На телевизионния екран или на дисплея можете да разгледате следната информация за някое USB устройство.

Задръжте натиснат SHIFT и натиснетеDISPLAY многократно по време на възпроизвеждане.


Пример:

Илюстрация на изглед с информация за диска

 1. Информация за възпроизвеждането

  Време на възпроизвеждане и оставащо време

 2. Скорост на предаване

 3. Тип медия

 4. Статус на възпроизвеждането

 5. Различни имена

  • Име на файла, име на папката

  • Заглавие на песента, име на изпълнителя, име на албума

Забележка

 • В зависимост от източника на възпроизвеждане, известни данни или знаци не могат да се показват.

 • Възможно е показваната информация да варира в зависимост от режима на възпроизвеждане.

 • Системата може да поддържа ID3 версия 1.0/1.1/2.2/2.3.

 • Ако името съдържа знаци, които не могат да се покажат, те ще бъдат заменени с [_].

Натиснете DISPLAY неколкократно, когато системата е включена.

Можете да видите информацията, както следва:

 • Време на възпроизвеждане/оставащо време

 • Име на файла, име на папката

 • Заглавие на песента, име на изпълнителя, име на албума

Забележка

 • Възможно е името на да не се показва в зависимост от знаците.

 • Възможно е времето на възпроизвеждане на аудио и видео файлове да не се показва правилно.

 • Изтеклото време на възпроизвеждане при аудио файл, който е кодиран с помощта на VBR (променлива скорост на предаване), не се показва правилно.