Връзката не е възможна.

  • BLUETOOTH устройството, което се опитвате да свържете, не поддържа профила A2DP и не може да бъде свързано със системата.

  • Активирайте функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

  • Установете връзка от BLUETOOTH устройството.

  • Информацията за регистрация на сдвояването е била изтрита.

    Извършете сдвояването отново.