Деактивиране на бутоните за управление на системата (Блокировка за защита от детски достъп)

За да предотвратите детска намеса, можете да деактивирате бутоните за управление на системата (с изключение на(захранване)).

  1. Задръжте натиснат(стоп) на системата за повече от 5 секунди.

    На дисплея се появява [CHILD LOCK ON].

Изключване на функцията “Блокировка за защита от детски достъп”

Задръжте натиснат(стоп) на системата за повече от 5 секунди, докато на дисплея се появи [CHILD LOCK OFF].

Забележка

  • Когато изключите кабела за мрежово захранване, функцията “Блокировка за защита от детски достъп” ще се изключи автоматично.

  • Функцията “Блокировка за защита от детски достъп” не може да се активира, когато тавата за дискове е отворена.