Относно индикаторите

Индикатор BLUETOOTH

Свети BLUETOOTH връзката е установена.
Мига два пъти многократно Системата влиза в режим на сдвояване.
Мига бавно Системата чака BLUETOOTH устройство, с което да се свърже.

Индикатор MEGA BASS

Свети Режимът MEGA BASS е включен.
Изключен Режимът MEGA BASS е изключен.