Дистанционно управление

Илюстрация на дистанционното управление с разположението на части и бутони за управление

 1. (захранване)

 2. PLAY MODE

 3. REPEAT/FM MODE

 4. Бутони с цифри (0 – 9)*1 *2

  MEGA BASS

  REC TO USB

  MEDIA MODE

  SUBTITLE

  AUDIO*2

  ANGLE

  SCORE

  VOICE CHANGER

  MIC LEVEL +/-

  VOCAL FADER

  MIC ECHO

  (папка) -/+

  KEY CONTROL(бемол)/(диез)

 5. DVD TOP MENU

  DVD/TUNER MENU

  CLEAR*1

  RETURN

  SETUP*1

  OPTIONS

  (нагоре)/(надолу)/(наляво)/(надясно)

  (въвеждане)

 6. SEARCH

 7. (сила на звука) +/-*2

 8. (бързо назад)/(бързо напред)

  (бавно назад)/(бавно напред)

  TUNING -/+

  (възпроизвеждане)*2

  (предишен)/(следващ)

  PRESET -/+

  (пауза)

  (стоп)

 9. SHIFT*1

 10. SOUND FIELD +/-

 11. FUNCTION

 12. PARTY LIGHT

  LIGHT MODE

 13. DISPLAY*1

  DISPLAY

 14. SLEEP

*1 Този бутон е с розов отпечатък. За да го използвате, задръжте натиснат SHIFT (9) и го натиснете.

*2 Бутонът с цифра 5/AUDIO, (сила на звука) + и (възпроизвеждане) имат тактилна точка. Използвайте я като еталон при работа със системата.