Обновяване на предварително инсталирания софтуер

Софтуерът на тази система може да се обновява в бъдеще. Можете да обновявате предварително инсталирания софтуер на системата от уебсайта за поддръжка. За целта следвайте онлайн инструкциите.