Gesture Control не функционира правилно.

  • Когато махвате, ръката ви трябва да е по-близо до сензора GESTURE CONTROL.

  • Извършвайте движението по-бавно.

  • Изберете правилния режим (PLAYBACK, DJ, SAMPLER или KARAOKE) преди да започнете да използвате Gesture Control.

  • Монтирайте филтър против смущения (не се доставя) на кабела за мрежовото захранване.

  • Изключете околното електрическо оборудване.