DAB/DAB+ станцията не се приема правилно.

  • Проверете връзката на DAB/FM антената, след което изпълнете процедурата за първоначално сканиране за DAB.

  • Възможно е сегашната DAB/DAB+ станция да не е достъпна.

    Натиснете TUNING -/+ неколкократно, за да намерите друга станция.

  • Ако сте се преместили в друг район, възможно е някои станции/канали да са променени и може да не успеете да намерите обичайните си предавания. Изпълнете процедурата за първоначално сканиране за DAB и регистрирайте отново съдържанието на предаванията.