Персонализиране на собственото осветление

Можете да определите модела и цвета на осветлението според собствения си вкус с помощта на “Fiestable”.

  1. Установете BLUETOOTH връзка между системата и вашия смартфон/iPhone.
  2. Стартирайте “Sony | Music Center” и докоснете иконата на “Fiestable”.
  3. Докоснете [Illumination].

    На екрана на приложението се показва списък с моделите на осветлението и цветова палитра.

  4. Докоснете някой от моделите за осветление.

    Можете да променяте цвета на осветлението и честотата на мигане като движите пръста си по цветовата палитра.