Какво мога да направя, за да реша даден проблем?

Ако системата не функционира според очакванията, опитайте следните стъпки за решаване на проблема.

  • Намерете симптомите на проблема в това Помощно ръководство и опитайте някои от изброените коригиращи действия.

  • Възстановете системата. (Вж. Системата не функционира правилно..)

  • Разгледайте информацията за проблема на уебсайта за поддръжка на клиенти.

  • За информация относно поддръжката на вашата система можете да посетите уебсайтовете за поддръжка.

Забележка

  • Ако сервизният персонал смени някои части по време на ремонта, старите части може да бъдат задържани.