Силно бръмчене или шум.

  • Отдалечете системата от източници на шум.

  • Свържете системата с друг стенен контакт.

  • Монтирайте филтър против смущения (не се доставя) на кабела за мрежовото захранване.

  • Изключете околното електрическо оборудване.

  • Възможно е, когато системата е включена, да се чува шум от охлаждащите вентилатори на системата. Това не е неизправност.

  • Отдалечете системата от неонови реклами или флуоресцентно осветление.