Относно съобщенията

По време на работа на дисплея може да се появи или да започне да мига едно от следните съобщения.

Съобщение Причина
CANNOT PLAY
  • Поставен е диск, който не може да се възпроизведе.

  • Заредено е DVD VIDEO с неподдържан регионален код.

CODE 01/SGNL ERR От свързания HDMI IN (ARC) конектор на телевизора се подава неподдържан аудио сигнал. (Вж. От системата не се чува ТВ звук. На дисплея се появява [CODE 01] и [SGNL ERR]..)
DATA ERROR
  • Файлът е създаден в неподдържан формат.

  • Разширението на файла не отговаря на формата му.

DEVICE ERROR USB устройството не е разпознато или е свързано неизвестно устройство.
DEVICE FULL Паметта на USB устройството е запълнена.
ERASE ERROR Неуспешно изтриване на файлове или папки на USB устройството.
FATAL ERROR USB устройството е извадено по време на операция за прехвърляне или изтриване и е възможно да е повредено.
FOLDER FULL Не можете да прехвърляте в USB устройството, защото броят на папките е достигнал своя максимум.
NoDEVICE Няма свързано USB устройство или свързаното не се поддържа.
NO DISC В системата няма диск.
NO MUSIC В източника за възпроизвеждане няма поддържани аудио файлове.
NO SUPPORT Свързано е неподдържано USB устройство или USB устройството е свързано през USB концентратор.
NO VIDEO В източника за възпроизвеждане няма поддържани видео файлове.
NOT USE Опитали сте се да извършите конкретна операция при условия, в които тя е забранена.
OVER CURRENT Установено е претоварване по ток от(USB) порта.
PROTECT USB устройството е защитено срещу запис.
PUSH STOP Опитвате се да извършите операция, която е възможна само при спряно възпроизвеждане.
READING Системата чете съдържанието на диска или на USB устройството. Някои операции са невъзможни.
REC ERROR Прехвърлянето не е стартирано, спряно е преди да завърши или не е извършено поради някаква причина.
TRACK FULL Не можете да прехвърляте в USB устройството, защото броят на файловете е достигнал своя максимум.