Изглед на информацията на DAB радио станции

Натиснете DISPLAY неколкократно.

Можете да видите информацията, както следва:

  • Име на станцията

  • Име на говорителя

  • Честотна лента

  • Сила на сигнала

  • DLS (Dynamic Label Segment)