Gesture Control не може да се активира.

  • Натиснете GESTURE ON/OFF на системата неколкократно, докато индикаторът GESTURE CONTROL светне.

  • Уверете се, че функцията “Блокировка за защита от детски достъп” не е активирана.