Системата не извежда ТВ звук.

  • Проверете типа и връзката на HDMI кабела или аудио кабела, който свързва системата и ТВ.

  • Ако вашият ТВ е съвместим с Audio Return Channel, проверете дали системата е свързана към-съвместим ARC-съвместим HDMI IN конектор на ТВ. Ако звукът все още не се чува или е с прекъсвания, свържете аудио кабел (не се доставя), задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP, след което установете [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] на [OFF].

  • Ако вашият ТВ не е съвместим с Audio Return Channel, звукът му няма да се извежда от системата, дори ако тя е свързана към HDMI IN конектор на ТВ. За да изведете звука на ТВ от системата, свържете аудио кабел (не се доставя).

  • Променете функцията на системата на [TV].

  • Увеличете силата на звука на системата.

  • В зависимост от последователността, в която включвате ТВ и системата, възможно е системата да е с изключен звук и на дисплея на системата светва индикаторът[] (изключен звук). В такъв случай включете първо ТВ и след това - системата.

  • Задайте настройката на високоговорителите на ТВ (BRAVIA) на “Аудиосистема”. За начина, по който да настроите ТВ, вж. инструкциите за експлоатация на вашия ТВ.