Слушайте музика с осветление (Party Light/Speaker Light)

Системата светва с музиката, за да оживи средата. При закупуването тази настройка е включена.

  1. Натиснете неколкократно PARTY LIGHT по време на възпроизвеждане, за да изберете [LED ON].

    Илюстрираните по-долу части на системата светят.

  2. Натиснете LIGHT MODE неколкократно, за да изберете режима на осветление.

    Режимът на осветление се различава при активирана функция “Безжична Party Chain” или Stereo Pair.

Изключване на осветлението

Натиснете PARTY LIGHT неколкократно, за да изберете [LED OFF].

Забележка

  • Когато осветлението е включено, не гледайте директно към излъчващата светлина част.

  • Ако яркостта на осветлението създава отблясъци, включете осветлението на помещението или изключете осветлението на устройството.

  • Можете да включвате или изключвате осветлението и при включен демонстрационен режим.