Предварително задаване на радио станции

Можете да запаметите до 20 FM станции като предпочитани.

  1. Намерете станция, която искате да зададете предварително. (Вж. Слушане на FM радиостанции.)
  2. Натиснете DVD/TUNER MENU.
  3. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете желания предварително зададен номер, след което натиснете(въвеждане).

    На дисплея се появява [COMPLETE] и станцията бива запаметена.

    Ако на този номер вече съществува предварително зададена станция, тя бива заменена с новата.

Слушане на предварително зададена станция

Натиснете PRESET -/+ неколкократно, за да изберете желания предварително зададен номер. Или задръжте натиснат бутона SHIFT и използвайте цифровите бутони, след което натиснете(въвеждане).