Меню “Настройки”

От менюто за настройка можете да променяте различни настройки.

За да влезете в менюто за настройка, задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP, когато възпроизвеждането е прекратено във функцията DVD/CD или USB.

На телевизионния екран се появява менюто за настройка. За навигиране в менюто за настройка използвайте(нагоре)/(надолу) и(въвеждане).

За излизане от менюто задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP.

Показаните елементи варират в зависимост от страната или региона.

Забележка

  • Настройките за възпроизвеждането, които са запаметени в диска, имат приоритет пред тези, от менюто за настройка. Поради това някои от настройките в менюто за настройка може да не се изпълняват.

Задаване на езика – [LANGUAGE SETUP]

[OSD] Задава езика на показваното на екрана.
[MENU]

(за DVD VIDEO)

Задава езика за DVD менюто.
[AUDIO]

(за DVD VIDEO)

Превключва езика на саундтрака.

Ако изберете [ORIGINAL], с приоритет е езикът на диска.

[SUBTITLE]

(за DVD VIDEO)

Превключва езика на субтитрите.

Ако изберете [AUDIO FOLLOW], езикът за субтитрите се променя според езика, който сте избрали за саундтрака.

Забележка

  • Ако изберете [OTHERS ] в [MENU], [AUDIO] и [SUBTITLE], въведете код за езика с бутоните с цифри.

    За езиковия код вж. Списък с кодове на езици.

Настройка на телевизионния екран – [VIDEO SETUP]

[TV TYPE]

(за DVD VIDEO)

[16:9]*1

Избира това, когато свържете широкоекранен ТВ или ТВ с функция за широкоекранен режим.

[4:3 LETTER BOX]

Избира това, когато свържете телевизор с екран 4:3, който е без функция за широкоекранен режим. Показва широка картина с черни ленти в горната и долна част.

[4:3 PAN SCAN]

Избира това, когато свържете телевизор с екран 4:3, който е без функция за широкоекранен режим. Показва картина с пълна височина на цял екран с изрязани страни.

[4:3 OUTPUT]

(за DVD VIDEO)

[FULL]*1

Избира това, когато свържете ТВ с функция за широкоекранен режим. Показва картина за екран 4:3 в съотношение 16:9 дори на широкоекранен ТВ.

[NORMAL]

Променя размера на картината така, че да нагоди размера на екрана с оригиналното съотношение на картината. Ако показвате картина на екран 4:3, показва черни ленти вляво и вдясно.

[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]*2

(за VIDEO CD)

(С изключение на моделите за Латинска Америка, Бразилия, Европа и Русия)

[AUTO]*1 Извежда видео сигнала според цветовата система на диска. Изберете тази настройка, ако вашият ТВ използва DUAL система.
[PAL] Извежда видео сигнала в PAL система.
[NTSC] Извежда видео сигнала в NTSC система.
[PAUSE MODE]

(за DVD VIDEO)

[AUTO]*1 Картината, включително обектите, които се движат динамично, се извежда без трептене. Обикновено избирайте тази настройка.
[FRAME] Картината, включително обектите, които се движат динамично, се извежда с висока разделителна способност.

*1 Стандартна настройка

*2 За подробна информация вж. Свързване на ТВ.

Настройка на аудио опциите – [AUDIO SETUP]

[AUDIO DRC]

(за DVD VIDEO)

(Dynamic Range Compression - Компресиране на динамичния обхват)

[OFF]* Изкл.
[STANDARD] Избира това, когато гледате филми с ниска сила на звука късно през нощта. Динамичният обхват се компресира според целта на записващия техник.
[TRACK SELECTION]

(за DVD VIDEO)

[OFF]* Без приоритет.
[AUTO] Дава приоритет на саундтрака, който съдържа най-много канали, когато възпроизвеждате DVD VIDEO, на което са записани няколко аудио формата (PCM, MPEG аудио или Dolby Digital).

[A/V SYNC]

(DVD VIDEO/VIDEO CD/DATA CD/DATA DVD)

(Само видео файлове)

[OFF]* Не се регулира.
[ON] Регулира закъснението между картина и звук, когато звукът не е синхронизиран с показваната картина.

[DOWNMIX]

(за DVD VIDEO)

[NORMAL]* Извежда многоканално аудио в 2-канален стерео сигнал.
[DOLBY SURROUND] Извежда многоканално аудио в 2-канален съраунд сигнал.

* Стандартна настройка

Забележка

  • [DOWNMIX] работи само за HDMI OUT (TV) ARC конектор на системата.

Настройка на системата – [SYSTEM SETUP]

[SCREEN SAVER] [ON]*

Ако не използвате системата за около 15 минути, се появява скрийнсейвърът. Натиснете (сила на звука) +/- (или натиснете VOLUME -/+ на системата), за да излезете от скрийнсейвъра.

[OFF] Изкл.
[BACKGROUND] [JACKET PICTURE]* На фона се появява снимката на обложката (неподвижно изображение), която е записана на диска.
[GRAPHICS] На фона се появява готова снимка, записана в системата.
[BLUE] Цветът на фона е син.
[BLACK] Цветът на фона е черен.
[PARENTAL CONTROL] Задава ограниченията за възпроизвеждане. За подробна информация вж. Ограничаване на възпроизвеждането на диска (родителски контрол).

[MULTI-DISC RESUME]

(за DVD VIDEO/VIDEO CD)

[ON]* Запазва в паметта точката на възобновяване на възпроизвеждането за до 6 диска.
[OFF] Възпроизвеждането започва в точката за възобновяване само за диска, който е в системата в момента.
[RESET] Връщане на настройките в менюто за настройка към стойностите по подразбиране. За подробна информация вж. Връщане на настройките в менюто за настройка към стойностите по подразбиране.

* Стандартна настройка

Настройка на HDMI опциите – [HDMI SETUP]

[HDMI RESOLUTION] [AUTO(1920x1080p)]*1 Извежда видео сигналите според разделителната способност на ТВ.
[1920x1080i]/[1280x720p]/[720x480p]*2/[720x480/576p]*3 Извежда видео сигналите според избраната настройка за разделителната способност.
[YCBCR/RGB(HDMI)] [YCBCR]*1 Извежда YCBCR видео сигнали.
[RGB] Извежда RGB видео сигнали.
[AUDIO(HDMI)] [AUTO]*1 Извежда аудио сигнали в оригинален формат от HDMI OUT (TV) ARC конектор на системата.
[PCM] Извежда 2-канални линейни PCM сигнали от HDMI OUT (TV) ARC конектор на системата.
[CONTROL FOR HDMI] [ON]*1 Функцията Управление на HDMI устройства е активирана. Можете да оперирате взаимно, между системата и ТВ, свързани с HDMI кабел.
[OFF] Изкл.
[AUDIO RETURN CHANNEL]

(Достъпна, когато установите [CONTROL FOR HDMI] на [ON])

[ON]*1 Можете да слушате звука на ТВ от високоговорителите на системата.

Задавайте тази функция, когато системата е свързана към конектора HDMI IN на ТВ, който поддържа функцията Audio Return Channel (ARC).

[OFF] Изкл.
[STANDBY LINKED TO TV]

(Достъпна, когато установите [CONTROL FOR HDMI] на [ON])

[AUTO]*1 Когато изключите ТВ, системата се изключва автоматично при следните условия:
  • При възпроизвеждане на видео във функцията DVD/CD или USB.

  • При спиране на възпроизвеждането на аудио във функцията DVD/CD или USB.

  • При избрана функция “ТВ”.

[ON] Системата се изключва автоматично, когато изключите ТВ, независимо от активната функция.
[OFF] Системата не се изключва автоматично, когато изключите ТВ.

*1 Стандартна настройка

*2 Само за латиноамерикански модели.

*3 За други модели.