Тавата на диска не се затваря.

  • Заредете диска правилно.