Разнообразни функции за караоке

За караоке можете да използвате разнообразни функции.

Смекчаване на гласа

Можете да намалите звука на вокала в стерео източника.

Активиране на функцията “Смекчаване на гласа”

Натиснете VOCAL FADER неколкократно (или задръжте натиснат VOICE CHANGER/ VOCAL FADER на системата), за да изберете [ON V ˎFADER].

Отмяна на функцията “Смекчаване на гласа”

Натиснете VOCAL FADER неколкократно, за да изберете [OFF].

Управление на гамите

Можете да променяте гамата на песента, която изпълнявате.

Промяна на гамата на песен

Натиснете KEY CONTROL(бемол)/(диез), за да настроите към вашия вокален диапазон.

Режим на оценяване

Можете да използвате функцията за оценяване (Режим на оценяване) само при свързан микрофон. Оценката ви се изчислява по скала от 0 до 99 чрез сравняване на вашия глас с музикалния източник.

Оценяване на вашето пеене

  1. Стартирайте възпроизвеждането на музиката.

  2. Преди да започнете да пеете, натиснете SCORE.

  3. След като сте пели повече от една минута, отново натиснете SCORE и вижте оценката си.

Преобразувател на гласа

Когато говорите или пеете в микрофона, можете да променяте гласа си.

Активиране на функцията “Преобразувател на гласа”

Натиснете VOICE CHANGER неколкократно, за да промените ефекта на гласа си.

Отмяна на функцията “Преобразувател на гласа”

Натиснете VOICE CHANGER неколкократно, за да изберете [OFF].

Микр. ехо

Когато пеете в микрофона, можете да добавите ехо ефект към гласа си.

Добавяне на ехо ефект

Натиснете MIC ECHO неколкократно, за да регулирате ехо ефекта.