Файловете не могат да се възпроизвеждат.

  • Съдържанието не е записано в поддържания формат.

  • Преди да пристъпите към възпроизвеждане проверете дали сте избрали правилната настройка MEDIA MODE.

  • USB устройства, форматирани с файлови системи, различни от FAT16 или FAT32, не се поддържат.

    Тази система поддържа FAT16 и FAT32, но някои USB устройства може да не поддържат всички тези FAT системи. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на всяко USB устройство или се свържете с производителя.

  • Ако използвате разделено на дялове USB устройство, могат да се възпроизвеждат само файлове от първия дял.