Подходящи за възпроизвеждане дискове или файлове на дискове/USB устройство

Системата поддържа следните формати на файлове и дискове.

Подходящи за възпроизвеждане дискове

 • DVD VIDEO

 • DVD-R/-RW в DVD VIDEO формат или видео режим

 • DVD+R/+RW в DVD VIDEO формат

 • VIDEO CD (дискове версия 1.0, 1.1 и 2.0)

 • Super VCD

 • CD-R/-RW/-ROM във VIDEO CD или Super VCD формат

 • AUDIO CD

 • CD-R/-RW в AUDIO CD формат

 • CD-R/-RW/-ROM в DATA CD*1 формат, който съдържа MP3 файлове (.mp3)*2*3, MPEG4 файлове (.mp4/.m4v)*3*4, Xvid файлове (.avi) и съответства на ISO 9660*5 Level 1/Level 2 или Joliet (разширен формат).

 • DVD-R/-RW/-ROM/+R/+RW в DATA DVD*1 формат, който съдържа MP3 файлове (.mp3)*2*3, MPEG4 файлове (.mp4/.m4v)*3*4*6, Xvid файлове (.avi)*6*7 и съответства на UDF (Universal Disk Format - Универсален дисков формат).

Подходящи за възпроизвеждане файлове на USB устройство

 • Музика:

  MP3 файлове (.mp3)*2*3, WMA файлове (.wma)*3*8, AAC файлове (.m4a/.mp4/.3gp)*3*9, WAV файлове (.wav)*3

 • Видео:

  MPEG4 файлове (.mp4/.m4v)*3*4*6, Xvid файлове (.avi)*6*7

*1 DATA CD/DATA DVD, който е създаден във формат Packet Write, или който не е бил завършен правилно, не може да се възпроизвежда.

*2 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) е стандартен формат, дефиниран от ISO/MPEG за компресирано аудио съдържание. MP3 файловете трябва да са във формат MPEG 1 Audio Layer 3. Аудио файлът MP3 PRO може да се възпроизвежда като MP3 файл.

*3 Файловете със защита на авторски права (Digital Rights Management - Технически средства за защита на авторските права) не могат да бъдат възпроизвеждани от системата.

*4 MPEG4 файловете трябва да са записани във формат MP4. Поддържаните видео и аудио кодеци са както следва:
- Видео кодек: MPEG4 Simple Profile (AVC не се поддържа.)
- Аудио кодек: AAC-LC (HE-AAC не се поддържа.)

*5 Логически формат на файлове и папки на CD-ROM, според ISO (International Organization for Standardization - Международна организация по стандартизация).

*6 Видео файлове, които са по-големи от 720 пиксела (ширина) x 576 пиксела (височина), или които са с голямо отношение ширина/височина, не могат да се възпроизвеждат.

*7 Xvid файлове, които са по-дълги от 2 часа или са комбинация от два или повече Xvid файла, не могат да се възпроизвеждат.

*8 WMA файл в WMA DRM, WMA Lossless или WMA PRO формат не може да се възпроизвежда.

*9 AAC файл в AAC DRM и AAC Lossless формат, или който е кодиран при 96 kHz, не може да се възпроизвежда.

Забележка

 • Системата ще се опитва да възпроизвежда всяко съдържание с горните разширения, дори ако не е в поддържан формат. Възможно е възпроизвеждането на такова съдържание да генерира силен шум, който може да повреди вашата високоговорителна система.

 • Не можете да възпроизвеждате следните дискове/файлове:

  • CPRM (Content Protection for Recordable Media - Защита на съдържанието на записваем носител) съвместими DVD-R/-RW записани с програми за еднократен запис;

  • Диск с нестандартна форма (напр. сърце, квадрат, звезда);

  • Диск със залепена лента, хартия или стикер;

  • Файловете, които са шифровани или защитени с пароли.

Забележки относно CD-R/-RW и DVD-R/-RW/+R/+RW

 • В някои случаи CD-R/-RW и DVD-R/-RW/+R/+RW не може да се възпроизведе на тази система поради качеството на записа, физическото състояние на диска или характеристиките на записващото устройство и авторски софтуер. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на записващото устройство.

 • Възможно е някои функции за възпроизвеждане да не работят с някои DVD+R/+RW, дори ако са били завършени правилно. В този случай прегледайте диска с нормално възпроизвеждане.

Забележки относно дисковете

 • Този продукт е предназначен за възпроизвеждане на дискове, които съответстват на стандарта Compact Disc (CD).

 • DualDisc и някои музикални дискове, кодирани с технологии за защита на авторското право не отговарят на CD стандарта. Възможно е, поради това, тези дискове да са несъвместими с този продукт.

Забележка относно многосесийните дискове

Тази система може да възпроизвежда непрекъснато сесии на диск, когато те са записани в същия формат като първата сесия. Възпроизвеждането обаче не се гарантира.

Забележка относно операциите за възпроизвеждане на DVD VIDEO и VIDEO CD

Възможно е някои от операциите за възпроизвеждане на DVD VIDEO или VIDEO CD да са преднамерено ограничени от съставителите на софтуера. Поради тази причина някои от функциите за възпроизвеждане може да са недостъпни. Непременно прочетете инструкциите за експлоатация на DVD VIDEO или VIDEO CD.

Забележки относно подходящите за възпроизвеждане файлове

 • Възможно е стартирането на възпроизвеждането да се забави, когато:

  • DATA CD/DATA DVD/USB устройството е записано със сложна дървовидна структура;

  • аудио или видео файловете в друга папка са възпроизведени току що;

  • на USB устройството има много папки или файлове.

 • Системата може да възпроизведе DATA CD/DATA DVD или USB устройство при следните условия:

  • На дълбочина до 8 папки

  • До 300 папки

  • До 999 файла на диск

  • До 2 000 файла в USB устройство

  • До 650 файла в папка

  Тези числа може да варират в зависимост от конфигурацията на файловете или папките.

 • Папките, които не съдържат аудио или видео файлове, се пропускат.

 • Файловете, прехвърлени от устройство, например компютър, може да не се възпроизвеждат в реда, в който са били прехвърлени.

 • Редът на възпроизвеждане може да не е приложим в зависимост от софтуера, използван за създаване на аудио или видео файла.

 • Съвместимостта с всички програми за кодиране/запис на поддържаните формати, записващи устройства и носители на запис не може да се гарантира.

 • Възможно е, в зависимост от Xvid файла, картината да е неясна или звукът да прескача.

Забележки относно USB устройствата

 • Няма гаранции, че тази система работи с всички USB устройства.

 • Не свързвайте системата и USB устройството през USB концентратор.

 • При някои свързани USB устройства може да има забавяне на изпълняваните от тази система операции.

 • Възможно е редът на възпроизвеждане на системата да се различава от реда на възпроизвеждане на свързаното USB устройство.

 • Преди да използвате дадено USB устройство, проверете дали на него няма заразени с вируси файлове.