Не можете да използвате някои функции като “Стоп”, “Блокиране на търсенето”, “Възпроизвеждане на бавни обороти”, “Многократно възпроизвеждане” или “Разбъркано възпроизвеждане”.

  • Възможно е, в зависимост от диска, да не можете да изпълнявате някои от горните операции. Вж. инструкциите за експлоатация, които придружават диска.