Пренасяне на системата

Системата е снабдена с колелца за лесно придвижване.

Колелцата може да се използват само по равни повърхности. Ако повърхността не е равна, системата трябва да се пренесе от двама души, като се използват ръкохватките. Правилното разположение на ръцете при носене на системата е много важно, за да се избегнат наранявания и/или имуществени щети.

Преди да пристъпите към пренасяне на системата, разкачете всички кабел.

Забележка

  • Внимавайте много, когато пренасяте системата по наклонена повърхност.

  • Не пренасяйте системата, ако върху нея има човек, багаж и др.

  • Не допускайте деца или бебета в близост до системата, когато я пренасяте.

  • При пренасяне на системата не използвайте стойката за микрофон.

  • Преди да пристъпите към пренасяне на системата, сгънете стойката за микрофон.