Създаване на светлинна среда за парти чрез “Fiestable”

С помощта на тази функция можете да синхронизирате осветлението на екрана и мигащата светлина на няколко смартфона/iPhone.

 1. Включете осветление на системата.
 2. Стартирайте възпроизвеждането на музиката.
 3. Включете функцията BLUETOOTH на вашия смартфон/iPhone.

  Забележка

  • BLUETOOTH връзка не се изисква, освен ако не използвате няколко системи. Ако искате да синхронизирате вашия смартфон/iPhone с конкретна система, установете BLUETOOTH връзка между вашия смартфон/iPhone и тази система.

   В противен случай продължете със стъпкаи вашият смартфон/iPhone ще се синхронизира с най-близката система.

  • Уверете се, че сте включили услугата за местоположение на вашия смартфон/iPhone.

 4. Стартирайте “Fiestable” и докоснете “Party Light via Fiestable”.

  Цялото осветление и светкавицата на екрана на смартфона/iPhone мигат синхронно.