Използване на Gesture Control за управление на възпроизвеждането, “DJ ефект”, семплер и караоке (GESTURE 1)

Когато системата е в режим GESTURE 1, можете да избирате сред следните режими.

  • Режим PLAYBACK

  • Режим DJ

  • Режим SAMPLER

  • Режим KARAOKE

Относно режим PLAYBACK:

Можете да управлявате обикновено възпроизвеждане на музика от диск, USB или BLUETOOTH устройства.

Цел Мах в тази посока
Назад мах наляво
Напред мах надясно
Възпроизвеждане мах нагоре
Стоп мах надолу
Увеличаване на силата на звука мах по посока на часовниковата стрелка
Намаляване на силата на звука мах обратно на часовниковата стрелка

Относно режим DJ:

За създаването на парти среда можете да изберете DJ ефект.

Цел Мах в тази посока
Избиране на FLANGER *1 мах наляво
Избиране на ISOLATOR *2 мах надясно
Избиране на WAH *3 мах нагоре
Избиране на PAN *4 мах надолу
Увеличаване на нивото на избрания ефект мах по посока на часовниковата стрелка
Намаляване на нивото на избрания ефект мах обратно на часовниковата стрелка

*1 Създава дълбок бумтящ ефект, подобен на рев или на реактивен самолет.

*2 Изолира конкретна честотна лента като регулира другите. Когато например искате да се фокусират вокалите.

*3 Създава специален “уау-уау” ефект чрез автоматично изместване на честотата на определен филтър нагоре и надолу.

*4 Създава усещането, че звукът се движи около високоговорителите между левия и десния канал.

Изключване на “DJ ефект”

Махнете с ръка над сензора GESTURE CONTROL в същата посока, както когато сте избрали DJ ефект.

Относно режим SAMPLER:

Можете да извеждате звукови ефекти на семплера, който е инсталиран на системата.

Цел Мах в тази посока
“Come On!” мах наляво
“Let’s Go!” мах надясно
Звуков ефект “Реге рог” мах нагоре
Звуков ефект “Дефазиране” мах надолу
Звуков ефект “Драскане” мах по посока на часовниковата стрелка
Звуков ефект “Публика” мах обратно на часовниковата стрелка

Регулиране на нивото на семплера

  1. Натиснете OPTIONS.

  2. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете [SAMPLER], след което натиснете(въвеждане).

  3. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да регулирате нивото на звука на семплера, след което натиснете(въвеждане).

Относно режим KARAOKE

Можете да използвате следните караоке функции.

Цел Мах в тази посока
Понижаване на гамата на песента ((бемол)) мах наляво
Повишаване на гамата на песента ((диез)) мах надясно
Увеличаване на силата на звука на микрофона мах нагоре
Намаляване на силата на звука на микрофона мах надолу
Ръкопляскане мах по посока на часовниковата стрелка
Освиркване мах обратно на часовниковата стрелка