На дисплея се появява [NO FILE].

  • Системата е влязла в режим на обновяване на софтуера и всички бутони за управление (с изключение на (захранване)) cа деактивирани. За да отмените обновяването на софтуера, натиснете бутона (захранване) на системата.