При включване на системата се чува щракване.

  • Това е работен звук и се чува например при включване или изключване на системата. Това не е неизправност.