Слушане на вградената звукова демонстрация

Задръжте натиснат(възпроизвеждане) на системата за повече от 2 секунди.

Вградената звукова демонстрация се възпроизвежда.

Спиране на демонстрацията

Натиснете(стоп) на системата.