Свързване на системата към мрежов контакт

  1. Притиснете силно края на кабела за мрежово захранване (доставен) към AC IN жака в задната част на системата и след това го включете в мрежов контакт ().

    Системата се включва в демонстрационен режим и светлините започват да мигат автоматично.