Използване на режима за възпроизвеждане

Възможно е, в зависимост от файла, функцията да не работи.

Възпроизвеждане в последователен или разбъркан ред (“Нормално възпроизвеждане”/“Разбъркано възпроизвеждане”) (за USB)

Когато възпроизвеждането е спряно, натиснете PLAY MODE неколкократно.

 • [ONE USB DEVICE]*: Възпроизвежда USB устройството.

 • [FOLDER]: Възпроизвежда всички подходящи за възпроизвеждане файлове в посочената на USB устройството папка.

 • [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: Разбърква всички аудио файлове на USB устройството.

 • [FOLDER (SHUFFLE)]: Разбърква всички аудио файлове в посочената на USB устройството папка.

* Стандартна настройка

Забележка

 • [FLDR] и [SHUF] изгасват на дисплея, когато “Нормално възпроизвеждане” се установи на [ONE USB DEVICE].

 • [FLDR] светва на дисплея, когато “Нормално възпроизвеждане” се установи на [FOLDER].

 • [SHUF] светва на дисплея, когато “Разбъркано възпроизвеждане” се установи на [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].

 • [FLDR] и [SHUF] светват на дисплея, когато “Разбъркано възпроизвеждане” се установи на [FOLDER (SHUFFLE)].

 • “Разбъркано възпроизвеждане” не може да се изпълнява за видео файлове.

 • “Разбъркано възпроизвеждане” се отменя, когато:

  • изпълнявате “Синхронизирано прехвърляне”;

  • промените настройката MEDIA MODE.

 • “Разбъркано възпроизвеждане” може да се отмени, когато изберете папка за възпроизвеждане.

Многократно възпроизвеждане (за USB)

Натиснете REPEAT/FM MODE неколкократно.

Възможно е, в зависимост от типа на файла, някои настройки да не са достъпни.

 • [OFF]*: Не се възпроизвежда многократно.

 • [ALL]: Повтарят се всички файлове в избрания режим за възпроизвеждане.

 • [TRACK]: Повтаря се текущият аудио файл.

 • [FILE]: Повтаря се текущият видео файл.

* Стандартна настройка

Отмяна на “Многократно възпроизвеждане”

Натиснете REPEAT/FM MODE неколкократно, за да изберете [OFF].

Забележка

 • [икона за повторение] светва на дисплея, когато “Многократно възпроизвеждане” се установи на [ALL].

 • [комбинация от иконата за повторение и икона номер 1] светва на дисплея, когато “Многократно възпроизвеждане” се установи на [TRACK] или [FILE].

 • “Многократно възпроизвеждане” се отменя, когато:

  • изпълнявате “Синхронизирано прехвърляне”;

  • промените настройката MEDIA MODE.