Стерео FM звукът е със смущения.

  • За да намалите статичния шум на слаба FM стерео станция, натиснете REPEAT/FM MODE неколкократно, докато [ST] изгасне на дисплея.

    Ще загубите стерео ефекта, но ще се подобри приемането.