Използване на “Таймер за автоматично изключване”

След предварително зададеното време системата се изключва автоматично.

  1. Натиснете SLEEP неколкократно, за да изберете желаното време.

Отмяна на “Таймер за автоматично изключване”

Натиснете SLEEP неколкократно, за да изберете [OFF].

Съвет

  • За да проверите колко време остава, докато системата се изключи, натиснете SLEEP.