Системата не се изключва с изключването на ТВ.

  • Когато [STANDBY LINKED TO TV] в [HDMI SETUP] е с настройка [ON], системата се изключва автоматично, когато изключвате ТВ, независимо от входа.