Възпроизвеждането не започва от първия файл/запис.

  • Включете режим “Нормално възпроизвеждане”.

  • За диска е избрана опцията “Възобновяване на възпроизвеждането”. Натиснете (стоп) двукратно. След това натиснете (възпроизвеждане), за да стартирате възпроизвеждането.