Дистанционното управление не функционира.

  • Проверете полярността на батериите.

  • Отстранете препятствията между дистанционното управление и системата.

  • Приближете дистанционното управление до системата.

  • Насочете дистанционното управление към сензора на системата.

  • Сменете батериите (R03/размер AAA).

  • Отдалечете системата от флуоресцентно осветление.