Поставяне на батерии в дистанционното управление

  1. Поставете двете доставени R03 (размер AAA) батерии, съобразявайки полюсите им.

    Илюстрация, показваща как се маха капачето на дистанционното управление и се поставят батериите

Използване на системата с помощта на дистанционното управление

Насочете дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на системата.

Съвет

  • Не смесвайте стари и нови батерии или батерии от различен тип.

  • Ако няма да използвате дистанционното управление за дълъг период от време, извадете батериите, за да не допуснете повреда от теч на батериите и корозия.