Няма звук.

  • Регулирайте силата на звука.

  • Проверете връзката на допълнителното оборудване, ако има такова.

  • Включете свързаното оборудване.

  • Изключете системата, разкачете кабела за мрежово захранване, след което отново го свържете и включете системата.