Прехвърляне на музика от диск

Можете да прехвърляте музика от диск (само AUDIO CD или MP3) на USB устройство, което е свързано към(USB) порта на системата.

Аудио форматът на прехвърлените от тази система файлове е MP3.

Забележка относно защитено с авторски права съдържание

Прехвърлената музика е разрешена само за лична употреба. Използването на музиката отвъд това ограничение изисква разрешение от притежателите на авторските права.

Забележка

 • Не премахвайте USB устройството по време на операциите за прехвърляне. Това може да повреди съдържанието на USB устройството или да повреди самото USB устройство.

 • Файловете MP3 се прехвърлят със скоростта на предаване на оригиналните файлове.

 • Когато прехвърляте от AUDIO CD, можете предварително да изберете скоростта на предаване.

 • Операцията за прехвърляне на USB съдържание е забранена, когато тавата за дискове е отворена.

 1. Свържете подлежащо на прехвърляне USB устройство към(USB) порта на системата.

  Забележка

  • Можете да използвате USB адаптер (не се доставя) за свързване на USB устройството със системата, ако USB устройството не може да се включи в(USB) порта на системата.

 2. Натиснете OPTIONS.

  На дисплея се появява менюто с опции.

 3. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете [BIT RATE], след което натиснете(въвеждане).
 4. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете желаната скорост на предаване, след което натиснете(въвеждане).
  • [128 KBPS]: Кодираните MP3 файлове са с по-малък обем и по-ниско качество на звука.

  • [256 KBPS]: Кодираните MP3 файлове са с по-голям обем, но с по-високо качество на звука.

  За излизане от менюто натиснете OPTIONS.

 5. Натиснете FUNCTION неколкократно, за да изберете [DVD/CD], след което заредете диск.
 6. Подгответе източника на звук.
  • Синхронизирано прехвърляне: Прехвърля всички записи или MP3 файлове от диск на USB устройство.

   Ако системата стартира възпроизвеждане автоматично, натиснете(стоп) двукратно, за да спрете напълно възпроизвеждането.

   Когато възпроизвеждането е спряно, натиснете PLAY MODE неколкократно, за да изберете желания режим на възпроизвеждане.

  Забележка

  • Ако започнете прехвърляне в режим “Разбъркано възпроизвеждане” или “Многократно възпроизвеждане”, избраният режим се променя автоматично на “Нормално възпроизвеждане”.

  • REC1 прехвърляне: Прехвърля един запис или един MP3 файл по време на възпроизвеждане.

   Изберете записа или MP3 файла за прехвърляне и стартирайте възпроизвеждането.

 7. Натиснете REC TO USB.

  На дисплея се появява [PUSH ENTER].

 8. Натиснете(въвеждане).

  Прехвърлянето започва и на дисплея се появява [DO NOT REMOVE]. Не премахвайте USB устройството до приключване на прехвърлянето.

  След приключване на прехвърлянето системата изпълнява следното:

  • Синхронизирано прехвърляне:

   Дискът спира автоматично.

  • REC1 прехвърляне:

   Дискът продължава да възпроизвежда следващия запис или файл.

Спиране на прехвърлянето

Натиснете(стоп).

Забележка

 • Не можете да прехвърляте MP3 файлове на диск с формат UDF (Universal Disk Format - Универсален дисков формат) към USB устройството.

 • По време на прехвърлянето не се извежда звук.

 • CD-TEXT информацията не се прехвърля в създадените MP3 файлове.

 • Прехвърлянето спира автоматично, ако:

  • USB устройството изчерпи обема си по време на прехвърлянето;

  • броят на аудио файловете или папките на USB устройството достигне лимита, който системата може да разпознае.

 • Ако дадена папка или файл, които се опитвате да прехвърлите, вече съществува на USB устройството със същото име, след името се появява пореден номер, без презаписване на оригиналната папка или файл.

 • По време на прехвърляне не можете да извършвате следните операции:

  • Отваряне на тавата за дискове;

  • Избор на друг запис или файл;

  • Пауза на възпроизвеждането или намиране на точка в записа или файла;

  • Промяна на функцията.

 • Когато прехвърляте музика на WALKMAN® чрез “Media Manager for WALKMAN”, непременно прехвърляйте в MP3 формат.

 • Когато свързвате WALKMAN® към системата, задължително изчакайте [Creating Library] или [Creating Database] на WALKMAN® да изчезне.

Правила за създаване на папки и файлове

Максимален брой създадени MP3 файлове.

 • 298 папки

 • 650 файла в папка

 • 650 файла в папка REC1-CD или REC1-MP3

Тези числа може да варират в зависимост от конфигурацията на файловете или папките.

Когато прехвърляте към USB устройство, точно под [ROOT] се създава папка [MUSIC]. Папките и файловете се създават в папката [MUSIC] съобразно метода на прехвърляне и източника, както следва:


Синхронизирано прехвърляне

 • Когато се прехвърлят всички записи от AUDIO CD

  Име на папка: [CDDA0001]*

  Име на файл: [TRACK001]*

 • Когато се прехвърлят MP3 файлове от диск

  Име на папка: същото, като в източника

  Име на файл: същото, като в източника

REC1 прехвърляне

 • Когато се прехвърля запис от AUDIO CD

  Име на папка: [REC1-CD]

  Име на файл: [TRACK001]*

 • Когато се прехвърля MP3 файл от диск

  Име на папка: [REC1-MP3]

  Име на файл: същото, като в източника

* По-нататък номерата на папките и на файловете се номерират последователно.