Изтриване на файлове или папки на USB устройството

Можете да изтривате файлове или папки на USB устройството, което е свързано със системата.

 1. Натиснете FUNCTION неколкократно, за да изберете [USB].
 2. Натиснете MEDIA MODE неколкократно, за да изберете [MUSIC].
 3. Когато възпроизвеждането е спряно, натиснете OPTIONS.

  На дисплея се появява менюто с опции.

 4. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете [ERASE], след което натиснете(въвеждане).

  На телевизионния екран се показва списъкът с папки.

 5. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете папка, след което натиснете(въвеждане).

  На телевизионния екран се показва списъкът с файлове.

 6. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете аудио файла, който искате да изтриете, след което натиснете(въвеждане).

  Ако искате да изтриете всички файлове в папката, изберете [ALL TRACKS] в списъка.

  На дисплея се появява [FOLDER ERASE] или [TRACK ERASE] и [PUSH ENTER].

  За да отмените операциите за изтриване, натиснете(стоп).

 7. Натиснете(въвеждане).

  На дисплея се появява [COMPLETE].

  За излизане от менюто с опции натиснете OPTIONS.

Забележка

 • Можете да изтриете само поддържания файл, файл с формат MP4 и 3GP.

 • Можете да триете аудио файлове или папки при избрана функция “Разбъркано възпроизвеждане”. Преди да пристъпите към изтриване включете режим “Нормално възпроизвеждане”.

 • Операцията за изтриване е забранена, когато тавата за дискове е отворена.

 • Не вадете USB устройството по време на операциите за изтриване.