Името не се появява правилно.

  • Версията на ID3 не е 1 (1.0/1.1) или 2 (2.2/2.3).

  • Знаковите кодове, които тази система може да показва, са както следва:

    • Големи букви (A до Z)

    • Цифри (0 до 9)

    • Символи (< > * + , [ ] \ _)

    Други знаци се показват като [_].