Няма картина/звук след свързване към HDMI OUT (TV) ARC конектор.

  • Променете настройката в [HDMI SETUP] – [HDMI RESOLUTION]. Възможно е проблемът да се реши.

  • Свързаното към HDMI OUT (TV) ARC конектор оборудване не съответства на формата на аудио сигнала. В този случай настройте [HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] на [PCM].

  • Опитайте следното:

    • Изключете и отново включете системата.

    • Изключете и отново включете свързаното оборудване.

    • Разкачете и отново свържете HDMI кабела.