Основен блок

Предна част

Илюстрация на домашната аудиосистема с разположението на части и бутони за управление на предната й част

 1. Горен панел

 2. Стойка за микрофон

 3. Високочестотен високоговорител Д/Л

 4. Сензор за дистанционно управление ()

 5. Тава за дискове

 6. Party Light*

 7. Средночестотен високоговорител (с функция за осветление*)

 8. Нискочестотен високоговорител (с функция за осветление*)

* Когато осветлението е включено, не гледайте директно към излъчващата светлина част.

Задна част

Илюстрация на домашната аудиосистема с разположението на части и бутони за управление на задната й част

 1. HDMI OUT (TV) ARC конектор

 2. Извод DAB/FM ANTENNA

 3. Жак (TV) AUDIO IN

 4. Жак AC IN

Горна част

Илюстрация на домашната аудиосистема с разположението на части и бутони за управление на горния й панел

 1. (захранване)

  Натиснете, за да включите системата или да я приведете в режим на готовност.

 2. (възпроизвеждане)*

  (стоп)

 3. (предишен)/(следващ)

  TUNING –/+

 4. (отваряне/затваряне)

 5. GESTURE ON/OFF

 6. BLUETOOTH/PAIRING с индикатор

  FUNCTION

 7. MEGA BASS с индикатор

 8. PARTY LIGHT

  W.PARTY CHAIN

  FIESTA

 9. Дисплей

 10. Сензор GESTURE CONTROL

 11. Порт (USB) REC/PLAY

 12. Жак MIC1

  Жак MIC2/GUITAR

 13. MIC ECHO

  VOICE CHANGER/VOCAL FADER

  GUITAR

 14. MIC/GUITAR LEVEL –/+

 15. VOLUME –/+*

  Регулирайте силата на звука.

 16. SOUND FIELD

 17. PLAYBACK

  DJ

  SAMPLER

  KARAOKE

* (възпроизвеждане) и + имат тактилна точка. Използвайте я като еталон при работа със системата.