Слушане на музика от външно аудио устройство и др.

Можете да слушате музика от външно аудио устройство като го свържете със системата с аудио кабел (не се доставя).

  1. Натиснете(сила на звука) - (или натиснете VOLUME - на системата) неколкократно, докато на дисплея се появи [VOL MIN].
  2. Свържете външно аудио устройство и жака (TV) AUDIO IN на системата чрез аудио кабел.

    Илюстрация, показваща как се свързват аудио устройство и домашната аудиосистема с аудио кабел

  3. Натиснете FUNCTION неколкократно, за да изберете [AUDIO IN].
  4. Включете свързаното устройство и стартирайте възпроизвеждането.
  5. Регулирайте силата на звука.

    Регулирайте силата на звука първо на системата. Ако нивото на силата на звука все още е твърде ниско, регулирайте го на свързаното устройство.

Съвет

  • Възможно е, ако нивото на силата на звука на свързаното външно аудио устройство е твърде ниско, системата да влезе автоматично в режим на готовност. Регулирайте нивото на силата на звука на устройството. За да изключите функцията “Автоматичен режим на готовност”, вж. “Автоматичен режим на готовност”.