Слушане на FM радиостанции

Преди да пристъпите към слушане на FM радио станции, трябва да свържете DAB/FM антената (въздушна) (доставена) към извода DAB/FM ANTENNA на системата и да намерите FM станция, която искате да слушате.

  1. Свържете DAB/FM антената (въздушна) с извода DAB/FM ANTENNA на системата.

    Опънете антената (въздушна) хоризонтално. Антената трябва да е далеч от кабела за мрежово захранване и от USB кабела, за да се избегнат смущения.

  2. Натиснете FUNCTION неколкократно, за да изберете [TUNER FM].
  3. Задръжте натиснат TUNING -/+, докато честотата започне да се променя на дисплея.

    Когато системата попадне на станция, сканирането спира автоматично. На дисплея светва [ST] (само за FM стерео програми). Ако сканирането не спре, натиснете(стоп) и това ще стане. След това извършете ръчна настройка (по-долу).

За ръчна настройка

Натиснете TUNING -/+ неколкократно, за да намерите станцията, която искате да слушате.

Съвет

  • За да намалите статичния шум на слаба FM стерео станция, натиснете REPEAT/FM MODE неколкократно, докато [ST] изгасне на дисплея. Ще загубите стерео ефекта, но ще се подобри приемането.

Забележка

  • Ако изберете FM станция, която предлага RDS услуги, информацията за името на услугата или на станцията се подава от радиопредаването. Можете да проверите RDS информацията с неколкократно натискане на DISPLAY.