Смущения на цветовете на телевизионния екран.

  • Изключете ТВ и го включете отново след 15 до 30 минути. Ако смущенията на цветовете продължават, отдалечете системата от ТВ.