Възпроизвеждане на диск

За възпроизвеждане на диск на системата изпълнете следните стъпки.

 1. Натиснете FUNCTION неколкократно, за да изберете [DVD/CD].
 2. Натиснете(отваряне/затваряне) на системата, за да отворите тавата за дискове и поставете диска така, че етикетът му да сочи нагоре.

 3. Натиснете отново(отваряне/затваряне) на системата, за да затворите тавата за дискове.

  Не натискайте принудително тавата за дискове с цел да я затворите, тъй като това може да причини неизправност.

 4. Ако дискът е в DATA CD/DATA DVD формат, натиснете MEDIA MODE неколкократно, за да изберете [MUSIC] или [VIDEO].
 5. Натиснете (възпроизвеждане), за да стартирате възпроизвеждането.

Други операции

Възможно е, в зависимост от диска или файла, функцията да не работи.

Цел Действие
Спиране на възпроизвеждането Натиснете(стоп).
Пауза на възпроизвеждането Натиснете(пауза).
Възобновяване на възпроизвеждането или връщане към нормално възпроизвеждане Натиснете(възпроизвеждане).
Отмяна на точката за възобновяване Натиснете двукратно(стоп).
Избиране на запис, файл, глава или сцена Натиснете(предишен) или(следващ) по време на възпроизвеждане.
Или задръжте натиснат бутона SHIFT и използвайте цифровите бутони, след което натиснете(въвеждане).
Избиране на папка Натиснете(папка) -/+ неколкократно.
Показване на заглавието на DVD Натиснете DVD TOP MENU.
Преглед на DVD меню Натиснете DVD/TUNER MENU.
Бързо намиране на точка с превъртане бързо напред или бързо назад (Блокиране на търсенето) Натиснете(бързо назад) или(бързо напред) по време на възпроизвеждане. При всяко натискане на(бързо назад) или(бързо напред) скоростта на възпроизвеждане се променя.
Разглеждане на кадър по кадър (Възпроизвеждане на бавни обороти) Натиснете(пауза), след това(бавно назад) или(бавно напред). При всяко натискане на(бавно назад) или(бавно напред) скоростта на възпроизвеждане се променя.

Възпроизвеждане от конкретен файл

 1. Натиснете MEDIA MODE неколкократно, за да изберете [MUSIC] или [VIDEO] на телевизионния екран.

 2. Натиснете SEARCH, за да видите списъка с папки на телевизионния екран.

 3. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете желаната папка.

 4. Натиснете(въвеждане), за да видите списъка с файлове на телевизионния екран.

  За да се върнете към списъка с папки, натиснете RETURN.

 5. Натиснете (нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете желания файл, след което натиснете(въвеждане).