Когато използвате някой от бутоните за управление на системата, се появява [CHILD LOCK].

  • Изключете функцията “Блокировка за защита от детски достъп”.