Прекратяване на BLUETOOTH връзката (след употреба)

  1. Натиснете BLUETOOTH/PAIRING на системата.

    На дисплея се появява [BT AUDIO].

Забележка

  • В зависимост от BLUETOOTH устройството, BLUETOOTH връзката може да бъде прекратена автоматично, когато спрете възпроизвеждането.